Persondatapolitik

I projekt Kærlig Talt (ejet og drevet af Mary Fonden og Center for Familieudvikling) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Kærlig Talts måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Mary Fonden
Amaliegade 8
CVR. nr. 29719357
Tlf. 45 27 30 20
info@maryfonden.dk

2. Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse og lignende identifikationsoplysninger og om navigation på hjemmesiden.
Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du bruger projektkaerligtalt.dk
 • Når du tilmelder dig Kærlig Talts nyhedsbrev
 • Når du deltager i et af Kærlig Talts kurser eller events

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted.

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Deltagelse i kurser, konkurrencer eller andre events
 • Markedsføring af Kærlig Talts kurser, materialer, events og lignende
 • Statistik

Kærlig Talt fører statistik over, hvilke områder af vores hjemmeside vores brugere besøger. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data får vi kendskab til, hvordan brugerne anvender hjemmesiden, og hvordan vi kan forbedre den. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside.

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt, fx ved køb af en vare i webshoppen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring fx ved tilmelding til nyhedsbrev (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Interesseafvejning i forhold til statistik (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

5. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

6. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til de af Kærlig Talts samarbejdspartnere, der leverer ydelser på Kærlig Talts vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Kærlig Talts vegne og i overensstemmelse med Kærlig Talts instruks.

Det drejer sig om følgende virksomheder:

 • Kærlig Talts nyhedsbrev udsendes igennem MailChimp
 • Support-IT Network leverer hosting af projektkaerligtalt.dk
 • Kærlig Talts kommunikationsbureau Motor Agency
 • Google Analytics leverer statistik over brug af hjemmesiden

Kærlig  Talt kurser købes hos Center for Familieudvikling (familieudvikling.dk), der har sin egen politik for håndtering af persondata afgivet i forbindelse med køb. Den kan læses her: familieudvikling.dk/cookie-policy

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af Kærlig Talt vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.
Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS.

7. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

8. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: projektkaerligtalt.dk/cookiepolitik

9. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

10. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser . Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@maryfonden.dk eller 45 27 30 20. 

12. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

13. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@maryfonden.dk eller 45 27 30 20. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Mary Fonden
Amaliegade 8
1256 København K

14. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor.

Du kan også kontakte:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.