Hvorfor Kærlig Talt?

Ungdomskærlighed er for de fleste forbundet med en skøn og ustyrlig følelse af sommerfugle i maven og et hurtigt bankende hjerte. Men en del unge oplever også en bagside af kærligheden. 

10.500 unge kvinder og 5.500 unge mænd har været udsat for fysisk kærestevold inden for et år*. Kærestevold kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og kan bl.a. øge risikoen for at udvikle psykiske lidelser som depression og angst og for at ende i et voldeligt parforhold senere hen.

Evnen til at håndtere svære følelser og afmagtsoplevelser er helt central for at kunne udvikle trygge relationer og forebygge kærestevold. Når de unge for første gang får en kæreste, kan de opleve, at såvel gode som svære følelser forstærkes. Måske oplever de en særlig stærk tilknytning til den anden, men samtidig også en overvældende frygt for afvisning, jalousi, usikkerhed osv. Hvis de ikke har nogle redskaber til at håndtere de stærke følelser, kan afmagtsfølelsen for nogen ende i voldelig adfærd. 

Det gennemgående fokus i Kærlig Talt er, hvordan man kan håndtere svære følelser og afmagt i de forskellige relationer, man indgår i. Det kan være både venner, kærester eller familie. På den måde er temaerne aktuelle for eleverne, uanset om de har en kæreste eller ej, og redskaberne er relevante og nyttige i mange af livets udfordringer.

"For flere af vores elever er det en udfordring at lytte og sætte ord på deres følelser. Derfor er det dejligt at kunne give eleverne et sprog til at tale om de svære følelser."
Ann Britt Hammer, inklusionsvejleder, Kirkebjerg Skole i Vanløse.

Hvis du oplever, at undervisningen bringer konkrete og personlige historier om kærestevold eller vold i familien frem i klassen, har vi lavet en oversigt over forskellige rådgivningslinjer, som kan hjælpe. Se oversigten.

* Statens Institut for Folkesundhed, "Vold og seksuelle krænkelser", 2018.