Kurser og foredrag

Alle undervisningsmaterialer i Kærlig Talt er gratis og frit tilgængelige. Du kan tilgå materialerne – videoer, øvelser, handouts til elever og lærermanual, når du har oprettet dig som bruger og er logget ind.

I Kærlig Talt tilbyder vi kurser, oplæg og foredrag med udgangspunkt i tematikkerne i Kærlig Talt. Undervisningen foretages af fagfolk med lærer- og psykologfaglig baggrund, som har været med til at udvikle materialet.

Oplæg og foredrag
Oplæg om Kærlig Talt tager fat på udvalgte tematikker fra undervisningsmaterialet, fx unges sprog og forskellige kommunikationsstile, håndtering af svære følelser og konflikter, opbygning af trygge og sunde relationer. Ofte vil deltagerne også gennemføre en enkelt øvelse eller to fra materialet. Brug fx vores oplæg og foredrag som et inspirerende indslag på en pædagogisk udviklingsdag eller som et gå-hjem-møde for alle skolens ansatte.

Oplæggene er henvendt til lærere, skoleledere, AKT-vejledere, trivselspersoner og skolepsykologer. De kan også have stor relevans og tilpasses andre grupper tæt på unge i udskolingen og på efterskoler, fx forældre og PPR.

Varighed: 60-90 min.
Antal deltagere: op til 50 personer
Pris: 10.000 kr. + moms

Kurser
Kurserne i Kærlig Talt har fokus på teorierne bag materialet og er særligt målrettet praktikere, fx udskolingslærere, efterskolelærere, AKT-vejledere, trivselspersoner og andre, der underviser elever i udskolingen. Med andre ord: Kurserne i Kærlig Talt er for jer, der vil bruge materialet i praksis.

Undervisningen på kurserne har workshop-format og går i dybden med brugen af Kærlig Talt og de teorier, der ligger til grund for materialet. Vi holder undervisningen tæt på jeres hverdag og fokuserer på lærerens rolle. Sammen diskuterer vi de didaktiske overvejelser og afprøver konkrete øvelser fra materialet.

Varighed: 4-6 timer
Antal deltagere: 10-25 personer
Pris: 15.000 kr. + moms

Det praktiske
Vi kommer til jer og afholder kurser og foredrag i jeres lokaler. Vi sørger for indhold og inspiration. I står for de praktiske rammer, tilmelding og forplejning.

Interesseret?
Kontakt Anders Kofoed Pedersen på anders@travelape.dk for at booke et oplæg eller kursus om Kærlig Talt. Spørg endelig, hvis I har ønsker til andre formater.